Powered by Blogger.

Бултериер


Страна: Великобритания
Височина: мъжки от 40 до 50 см
женски от 50 до 50 см
Тегло: мъжки от 20 до 34 кг
женски от 34 до 34 кг


Качества
Бултериерът притежава необикновена сила и мощ, съчетани с голяма ловкост и мълниеносна реакция, затова той е великолепно куче за лов на едър дивеч (глигани и др.). Поради своята бдителност, безстрашие и сила, внушаващи респект, е чудесен домашен бодигард. Не е злонрав, поддава се на обучение, много привързан и предан. Неслучайно англичаните го наричат „белият кавалер " поради готовността му да защити по всяко време господаря си.

Екстериор
Средно едро куче с масивно, силно замускулено компактно телосложение. Главата е дълга, с яйцевидна форма - с характерна изпъкнала горна линия на профила (липсва стоп). Муцуната е мощна и обемна, с изключително силни челюсти със здрави зъби и ножицовидна захапка. Носната гъба е голяма, черна, с добре развити ноздри. Ушите са високо поставени, малки, с триъгълна форма и стърчащи нагоре. Очите са тесни, косо поставени встрани, с тъмно оцветяване. Шията е средно дълга, силно замускулена. Гръдният кош е широк и дълбок. Гърбът е къс, прав и стегнат. Коремът е прибран. Крайниците са прави, успоредно поставени, много здрави и стабилни, отлично замускулени. Лапите са овални и компактни, със сводести, плътно събрани пръсти. Опашката е средно дълга, заострена в края; носи се хоризонтално (като продължение на тръбната линия). Космената покривка е къса, гъста, права и лъскава. Окраската е разнообразна- най-често бяла със сребрист оттенък, бяла с черни петна на главата, а при друго оцветяване то трябва да доминира с повече от 50% от белия цвят по тялото. Допускат се пъстри, петнисти и тигрови разцветки.

0 comments:

Post a Comment